DOSTĘPNY WIRTU@LNY ŚWIAT

szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego

FUNDACJA COLLEGIUM PROGRESSUS z siedzibą w 33-318 Gródek nad Dunajcem 28 (g. Gródek nad Dunajcem, p. nowosądecki, w. MAŁOPOLSKIE) realizuje projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych „DOSTĘPNY WIRTU@LNY ŚWIAT - SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to: 2 257 427,10 PLN w tym wartość dofinansowania wynosi: 1 910 455,26 PLN.

Projekt ma na celu wyposażenie co najmniej 3700 mieszkańców województwa Małopolskiego i Świętokrzyskiego w wieku 25+ w co najmniej podstawowe umiejętności komputerowe i przydatne kompetencje cyfrowe, w tym wykorzystanie e-usług publicznych. Projekt wpisuje się także w ogólnopolskie działania zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu obywateli, a poprzez umożliwienie dostępu do szkoleń komputerowych pozwala szerokiemu gronu mieszkańców obu województw, zwłaszcza starszym (w wieku 50+) i z niepełnosprawnością, na zapoznanie się z nowoczesnymi narzędziami komunikacyjnymi i naukę wykorzystywania ich w codziennym życiu. Realizacja projektu przyczyni się do szerszego i powszechniejszego wykorzystywania Internetu do załatwiania różnorodnych spraw, w tym urzędowych.