Podpisano umowę o dofinansowanie

Dnia 05.06.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. DOSTĘPNY WIRTU@LNY ŚWIAT - SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie. Umowa nr POPC.03.01.00-00.0076/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" Działąnie nr 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych