Opinia prawna dot. realizacji projektów 3.1 w formule grantowej (wypłaty środków z Gmin do NGO)

Szanowni Państwo,

w związku z wieloma pytaniami dotyczącymi stosowania art. 33 Ustawy wdrożeniowej przy wyborze partnera oraz sposobu przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu przedstawiamy odpowiedź Dyrektor Departamentu Kompetencji Cyfrowych Centrum Projektów Polska Cyfrowa Pani Agnieszki Kurowskiej-Szczepańskiej