Szkolenie dla instruktorów w dniu 04.12.2018 r.

Szanowni Państwo,

zapraszamy na jednodniowe szkolenie w dniu 04.12.2018 r. o godz. 9.00 w Nowym Sączu dla instruktorów biorących udział w realizacji projektów grantowych w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, które będzie dotyczyło metod szkolenia osób dorosłych w oparciu o opracowane  scenariusze zajęć.

Uprzejmie informujemy, iż szczegółowe informacje zostaną przesłane do Gmin, które rozpoczęły realizację projektów grantowych.