STATYSTYKA

Fundacja Collegium Progressus informuje, iż w ramach projektu „DOSTĘPNY WIRTU@LNY ŚWIAT – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” od początku realizacji mikrograntów do dnia 30.06.2019 r. udział w szkoleniach wzięło łącznie  1 861 uczestników, którzy nabyli umiejętności oraz kompetencje cyfrowe. Szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem w każdym przedziale wiekowym. Granty realizowane są z 12 Gminami na podstawie zawartych umów o dofinansowanie na terenie województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.