Biuro projektu - zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Informacja dotyczy Biura projektu:

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 rekomendujemy kontakt telefoniczny: 883 255 720 lub e-mailowy: fundacja-cp@wp.pl lub przez aplikację messenger: m.me/FundacjaCollegiumProgressus

W przypadku konieczności osobistego kontaktu z pracownikami Collegium Progressus zaleca się:
- wcześniejsze powiadomienie o planowanej wizycie telefonicznie lub elektronicznie;
- zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu (min. 60%) ręce przed wejściem do pomieszczeń biura-znajdują się one w budynku. Dostępne są również miejsca, w których można umyć ręce mydłem i wodą;
- zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra);
- zwracamy szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu;
- prosimy przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Prosimy o dostosowanie się do powyższych zaleceń bezwzględnie.


W sprawach dotyczących realizacji Państwa grantu prosimy kontaktować się z opiekunem.