OSTATNIE SZKOLENIE DLA INSTRUKTORÓW W DNIU 12.12.2019 R.


Szanowni Państwo,
zapraszamy na ostatnie już jednodniowe szkolenie w dniu 12.12.2019 r. o godz. 9.00 w Nowym Sączu, ul. Ogrodowa 39 dla instruktorów biorących udział w realizacji projektów grantowych w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, które będzie dotyczyło metod szkolenia osób dorosłych w oparciu o opracowane scenariusze zajęć.
Prosimy o wysyłanie zgłoszeń drogą mailową lub telefoniczną najpóźniej do dnia 10.12.2019 r.

Tel: 883 142 902 od 10:00 do 16:00
E-mail: grant.fundacjacp@gmail.com 

Zamknięcie naboru wniosków o przyznanie grantu

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie grantu na realizację projektu ''Dostępny wirtu@lny swiat- szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego" został zamknięty z dniem 30.10.2019 r.