NASZA MISJA

Wspieranie wszechstronnego rozwoju, oraz ochrony zdrowia społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza wspieranie działalności społecznej, pomocy społecznej, działalności informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji w Polsce oraz zbliżenia narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej, w tym ochrony i opieki nad życiem osób chorych lub niepełnosprawnych, w szczególności dzieci i młodzieży, działanie na rzecz poprawy stanu zdrowia osób chorych i niepełnosprawnych, jak również działanie na rzecz pomocy młodzieży poszkodowanej w wypadkach, przez co startującej z gorszej pozycji życiowej.

2006

Fundacja Collegium Progressus została zarejestrowana w Krakowie 20 kwietnia 2006 roku.

2012

Fundacja Collegium Progressus z dniem 20.09.2012 r. stała się podmiotem posiadającym status organizacji pożytku publicznego.

 

2013

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zorganizowała 23 października 2013 r. w Warszawie konferencję otwierającą cykl „Forum dla Rodziny” poświęcony polityce prorodzinnej rządu. W jej realizację zaangażowane było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz inne ministerstwa. Kontynuacją tego wydarzenia było pięć konferencji regionalnych organizowanych przez poszczególne resorty w różnych miastach Polski.

Czytaj więcej...

Zakres naszej działalności stanowią m.in.

  • Kreowanie inicjatyw gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i ekologicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa Małopolskiego i województw sąsiednich, tj. Podkarpackiego, Świętokrzyskiego i Śląskiego;

  • Wspieranie rozwoju samorządności i społeczeństwa obywatelskiego;

  • Popularyzowanie innowacyjności w placówkach edukacyjnych, samorządach, administracji i przedsiębiorstwach