Rozpoczynamy spotkania informacyjno-promocyjne

  • Subregion Sądecki 20.06.2018 r. godz 09:00 ul. Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz 2 piętro, pokój 220 
  • Subregion Podhalański 22.06.2018 r. w godzinach 10:30-12:00 Sala obrad - pokój 05 Urząd Miejski w Rabce-Zdroju 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2
  • Subregion Małopolska Zachodnia 27.06.2018r. w godzinach 10:30-12:00 w siedzibie M.P. plus - Biuro Rachunkowe Maciej Piecha ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim - 1 piętro, pokój nr 101- (budynek MZK) 
  • Subregion Tarnowski 29.06.2018 r. w godzinach 10:30-12:00 w siedzibie Fundacji MultiRegion ul. Świętej Anny 5, 33-100 Tarnów (sala konferencyjna 2 piętro) 
  • Subregion Sandomiersko-Jędrzejowski 04.07.2018 r. w godzinach 11:00-13:00 w URZĘDZIE MIASTA I GMINY W KAZIMIERZY WIELKIEJ ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka (sala konferencyjna)
  • Subregion Kielecki 06.07.2018 r. w godzinach 11:00-13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce (sala konferencyjna)
  • Subregion Sądecki 13.07.2018 r. w godzinach 11:00-13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy Zdroju 33-380 Krynica Zdrój, ul. Kraszewskiego 7 (sala USC) 

 

Rozpoczynamy nabór Wniosków o przyznanie grantów:

1) Termin składania Wniosków: od 16 lipca 2018 r. w sposób ciągły do 31.12.2018r.

W dniu 26.09.2018 r. ogłoszono Listę Rankingową nr 1 - okres naboru 16.07.2018 - 25.09.2018 r. 

Sprawdź tutaj

W dniu 02.11.2018 r. ogłoszono Listę Rankingową nr 2 - okres naboru 26.09.2018 - 26.10.2018 r. 

Sprawdź tutaj

W dniu 03.12.2018 r. ogłoszono Listę Rankingową nr 3 - okres naboru 27.10.2018 - 29.11.2018 r. 

Sprawdź tutaj

W dniu 17.12.2018 r. ogłoszono Listę Rankingową nr 4 - okres naboru 30.11.2018 - 13.12.2018 r. 

Sprawdź tutaj

       

 

2) Termin składania Wniosków: od 2 września 2019 r. w sposób ciągły do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie mikroprojektów

W dniu 01.10.2019 r. ogłoszono Listę Rankingową nr 1 - okres naboru 02.09.2019 - 24.09.2019 r. 

Sprawdź tutaj

 

W dniu 02.10.2019 r. ogłoszono Listę Rankingową nr 2 - okres naboru 25.09.2019 - 25.09.2019 r. 

Sprawdź tutaj

 

W dniu 02.10.2019 r. ogłoszono Listę Rankingową nr 3 - okres naboru 26.09.2019 - 27.09.2019 r. 

Sprawdź tutaj

 

W dniu 03.10.2019 r. ogłoszono Listę Rankingową nr 4 - okres naboru 28.09.2019 - 01.10.2019 r. 

Sprawdź tutaj

 

W dniu 15.10.2019 r. ogłoszono Listę Rankingową nr 5 - okres naboru 02.10.2019 - 14.10.2019 r. 

Sprawdź tutaj

 

W dniu 23.10.2019 r. ogłoszono Listę Rankingową nr 6 - okres naboru 15.10.2019 - 18.10.2019 r. 

Sprawdź tutaj

 

W dniu 05.11.2019 r. ogłoszono Listę Rankingową nr 6 - okres naboru 19.10.2019 - 30.10.2019 r. 

Sprawdź tutaj

Szkolimy instruktorów

W dniu 29.10.2018 r. odbyło się szkolenie instruktorów biorących udział w realizacji projektów grantowych.

W dniu 31.10.2018 r. odbyło się szkolenie instruktorów biorących udział w realizacji projektów grantowych.

W dniu 04.12.2018 r. odbyło się szkolenie instruktorów biorących udział w realizacji projektów grantowych.

W dniu 07.02.2019 r. odbyło się szkolenie instruktorów biorących udział w realizacji projektów grantowych.