Rozpoczynamy nabór Wniosków o przyznanie grantów:

1) Termin składania Wniosków: od 16 lipca 2018 r. w sposób ciągły do 31.12.2018r.

W dniu 26.09.2018 r. ogłoszono Listę Rankingową nr 1 - okres naboru 16.07.2018 - 25.09.2018 r. 

Sprawdź tutaj

W dniu 02.11.2018 r. ogłoszono Listę Rankingową nr 2 - okres naboru 26.09.2018 - 26.10.2018 r. 

Sprawdź tutaj

W dniu 03.12.2018 r. ogłoszono Listę Rankingową nr 3 - okres naboru 27.10.2018 - 29.11.2018 r. 

Sprawdź tutaj

W dniu 17.12.2018 r. ogłoszono Listę Rankingową nr 4 - okres naboru 30.11.2018 - 13.12.2018 r. 

Sprawdź tutaj

       

 

2) Termin składania Wniosków: od 2 września 2019 r. w sposób ciągły do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie mikroprojektów

W dniu 01.10.2019 r. ogłoszono Listę Rankingową nr 1 - okres naboru 02.09.2019 - 24.09.2019 r. 

Sprawdź tutaj

 

W dniu 02.10.2019 r. ogłoszono Listę Rankingową nr 2 - okres naboru 25.09.2019 - 25.09.2019 r. 

Sprawdź tutaj

 

W dniu 02.10.2019 r. ogłoszono Listę Rankingową nr 3 - okres naboru 26.09.2019 - 27.09.2019 r. 

Sprawdź tutaj

 

W dniu 03.10.2019 r. ogłoszono Listę Rankingową nr 4 - okres naboru 28.09.2019 - 01.10.2019 r. 

Sprawdź tutaj

 

W dniu 15.10.2019 r. ogłoszono Listę Rankingową nr 5 - okres naboru 02.10.2019 - 14.10.2019 r. 

Sprawdź tutaj

 

W dniu 23.10.2019 r. ogłoszono Listę Rankingową nr 6 - okres naboru 15.10.2019 - 18.10.2019 r. 

Sprawdź tutaj

 

W dniu 05.11.2019 r. ogłoszono Listę Rankingową nr 6 - okres naboru 19.10.2019 - 30.10.2019 r. 

Sprawdź tutaj