Szkolimy instruktorów

W dniu 29.10.2018 r. odbyło się szkolenie instruktorów biorących udział w realizacji projektów grantowych.

W dniu 31.10.2018 r. odbyło się szkolenie instruktorów biorących udział w realizacji projektów grantowych.

W dniu 04.12.2018 r. odbyło się szkolenie instruktorów biorących udział w realizacji projektów grantowych.

W dniu 07.02.2019 r. odbyło się szkolenie instruktorów biorących udział w realizacji projektów grantowych.