Dobre Praktyki

Publikujemy dla Państwa przykład Dobrych Praktyk w ramach przyznanego grantu dla Gminy Łukowica oraz Kamienica. 

 

Materiały dla uczestników mikrograntów
 
Szkolenie jednej z grup  
Fot. udostępnione przez partnera mikrograntu Fundacja Europa+