2006

Fundacja Collegium Progressus została zarejestrowana w Krakowie 20 kwietnia 2006 roku.