2012

Fundacja Collegium Progressus z dniem 20.09.2012 r. stała się podmiotem posiadającym status organizacji pożytku publicznego.