2013

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zorganizowała 23 października 2013 r. w Warszawie konferencję otwierającą cykl „Forum dla Rodziny” poświęcony polityce prorodzinnej rządu. W jej realizację zaangażowane było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz inne ministerstwa. Kontynuacją tego wydarzenia było pięć konferencji regionalnych organizowanych przez poszczególne resorty w różnych miastach Polski.

Czytaj więcej...